حمایت مالی از وبسایت

با حمایت مالی از ما، به ادامه فعالیت سایت و دیگر عزیزان پشت صحنه کمک کنید 🙂💎❤️

حوزه تست نفوذ، امنیت، جرم شناسی و … هر کدام دنیای بزرگی از اطلاعات و دوره آموزشی هستند. در کشورمان دسترسی به این دوره ها به صورت قانونی آسان نیست، اگر هم باشد بابت هر دوره شما میبایست هزینه های سر سام آور را بپردازید. مطمئناً انتشار این حجم از دوره آموزشی به صورت غیر رایگان و فروش آن برای ما می‌تواند درآمد زیادی را برای وبسایت به همراه داشته باشد با این حال هدف ما بدست آوردن پول‌های اینچنینی نیست. همچنین هزینه‌های سرور سایت، تهیه، آپلود دوره ها و زمانی که صرف نوشتن پست‌ها می‌شود، همگی نیازمند پول اند که بخشی از آن از طریق تبلیغات (لطفا به صورت روزانه بر روی تعدادی از تبلیغات وبسایت کلیک کنید🙏🏻) و بخشی از طریق کمک‌های مالی شما عزیزان تامین می‌شود.


شما همراهان عزیز ایرانی میتوانید مبلغ دلخواه خود را از طریق درگاه معتبر و امن آیدی پی برای ما ارسال کنید 🙏🏻❤️

👈🏻 idpay.ir/hide01 👉🏻

👈🏻 idpay.ir/hide01 👉🏻


You foreign companions can send us your desired amount through digital currencies anonymously and securely ❤️🙏🏻

The topic of penetration testing, security, forensic, etc. each of them are big world of information and training. also for every course you should buy them at expensive prices in original websites. Certainly, sharing this amount of courses for sale, can lead to a lot of income for the website. however, our goal is to not get such money. Also, the site server costs, prepare, upload courses, and time spent writing of posts, all need money, that is part of it through advertising (please click on a number of website ads 🙏🏻) and part of this money is funded by your financial support.

Bitcoin Wallet 👇🏻

13eQC8tk8pCrkASSDyEqWvZoQQEour4XYL

Monero Wallet 👇🏻

454VCRNPcHKb4thRDXovwQAwmS1FYxPF34arhP6xPnEdQYjNXo4vYeW6p1NTFiFDjJK1fQvRZnfbBRVoHCoCMpREP2dEvDk

انجمن ها 🔥